<>Cennik biletów wstępu do Jaskini Krasnohorskej w roku 2009
 

Kategoria zwiedzających

Cena biletów Opłata za pożyczanie
 obuwia
Bilet zwykły Bilet ulgowy
Dzieci  6-15 lat  8 EUR
-
 1 EUR
Studenci *
 8 EUR -
1 EUR
Osoby dorosłe  10 EUR
 8 EUR 1 EUR

* -   ulgę można zyskać na podstawie legitymacji studenckiej.

RNDr. Jaroslav Stankovič, správca jaskyne